Gasto-Pad Nederland T: 085-0600081   E: info@gastro-pad.nl

Garantie voorwaarden

Garantie algemeen.

 

Nieuwe Gastro-pad apparatuur (iPad en printers) 2 jaar

Refurbished gebruikte producten:

Garantie voorwaarden gebruikte iPads, iPhones en bonprinters 6 maanden op basis van Carry-in.

Arbeidsloon en voorrijdkosten  vallen niet onder de garantie.

Ook in de garantieperiode berekent Gastro-pad u het arbeidsloon van 1 uur en voorrijdkosten voor service op locatie.

Het is aan Gastro-pad te beoordelen of  het defect onder de garantie valt. Indien dit naar onze mening niet het geval is nemen wij contact met u op. De garantie afwikkeling is op basis van Carry-in dat wil zeggen dat u de defecte hardware naar Gastro-pad stuurt of zelf brengt. Na reparatie stuurt Gastro-pad de apparatuur weer terug, kosten voor het terugsturen zijn voor Gastro-pad.

Uitgesloten van garantie is:

Indien de iPads wordt voorzien van andere apps welke niet door Gastro-pad is geautoriseerd.

Als producten worden voorzien van of gebruikt met onderdelen, componenten of randapparaten die niet vrijgegeven zijn voor de concrete toepassing.

Bij serviceprestaties/reparaties of andere wijzigingen aan het product door personen die niet door Gastro-pad.

Onvakkundig of verkeerd gebruik of behandeling van de door ons geleverde producten door de klant of derden (b. LCD-breuk, mechanische schade of schade aan de behuizing,

defecte kabels of stekkers); onvakkundig zijn met internet of netwerken die niet overeenkomen met de juiste werking van door ons geleverde producten.

Terugstellen van veiligheidsfuncties, wissen van wachtwoorden enz.

Overmacht (blikseminslag, overstroming, oorlog)

Vervuilingen en vocht

Uitzonderlijke omgevingsinvloeden (overspanning, magneetvelden, Wi-Fi signalen)

Andere omstandigheden waarvoor Gastro-pad niet kan in staan.